نام اثر: نمایش باغ خونی
کارگردان: امیر بشیری
نویسنده: محمد نقایی
تهیه کننده: علیرضا رضایی
موضوع: داستان عاشقانه ای ست که در بستر آن واقعه تاریخی کشتار جمعی مسجد گوهرشاد روایت می شود
سال تولید: ۱۳۹۷

تکنیک/قالب: نمایش پرفورمنس(مردان و زنان نقره ای)
نام اثر: حادثه بزرگ
کارگردان: ابوالفضل همراه
موضوع: بازخوانی کشتار خونین مسجد گوهرشاد
اجرا شده در: ۱۰ نقطه شهر تهران
تعداد اجرا: ۷۰ اجرا – ۸۰۰ هزار بازید کننده
سال تولید: ۱۳۹۷

فهرست