عنوان: پاریس پاریس
قالب: رمان و داستان کوتاه
موضوع: در سودای تبدیل شدن شهر مشهد به شهر پاریس
نویسنده: سعید تشکری
ناشر: نیستان
تعداد صفحات: ۳۵۲
لینک خرید:

عنوان: اوسنه گوهرشاد
قالب: رمان و داستان کوتاه
موضوع: بیان حقایق و روشنگری درباره رژیم پهلوی
نویسنده: سعید تشکری
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: ۱۹۲
لینک خرید: 

عنوان: واقعه گوهرشاد به روایت دیگر
قالب: پژوهشی 
موضوع: واقعه مسجد گوهرشاد
نویسنده: اسماعیل رائین
ناشر: رائین
تعداد صفحات: ۳۴۲
لینک خرید:

عنوان: حماسه گوهرشاد
قالب: شعر
موضوع: اشعار برگزیده اولین همایش ملی قیام مسجد گوهرشاد

نویسنده: علی‌رضا قزوه
ناشر: موسسه فرهنگی شاعران پارسی زبان
تعداد صفحات: ۱۹۶
لینک خرید: 

عنوان: چهل و یکم
قالب: رمان
موضوع: ماجرای یک مامور نظمیه در واقع گوهرشاد

نویسنده: حمید بابایی
ناشر: صاد
تعداد صفحات: ۱۷۶
لینک خرید:

عنوان: حکایت کشف حجاب
قالب: مستند- داستانی
موضوع: بررسی دستور کشف حجاب در دورۀ پهلوی اول در ۵ فصل
نویسنده: گروهی از نویسندگان
ناشر: موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت
تعداد صفحات: ۳۵۲
لینک خرید:

عنوان: قیام مسجد گوهرشاد به روایت اسناد
قالب: اسناد
موضوع: روایت قیام مسجد گوهرشاد بر اساس اسناد موجود در آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی
نویسنده: داود قاسم‌پور
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: ۳۹۱
لینک خرید:

عنوان: قیام گوهرشاد
قالب: مستند
موضوع:تحلیل وقایع دست‌نشاندگی رضاخان از سوی انگلیسی‌ها در ایران تا واقعه گوهرشاد 
نویسنده: سینا واحد
ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
تعداد صفحات: ۳۲۸
لینک خرید:

عنوان: همه چیز درباره نهال، دختر طرخان
قالب: رمان
موضوع: خاطرات دختری به نام نهال در روزهای منتهی به کشتار مردم در مسجد گوهرشاد و بعد از آن
نویسنده: مصطفی جمشیدی
ناشر: راه یار
تعداد صفحات: ۲۱۶
لینک خرید:

عنوان: چادری که جا نَماند
قالب: خاطرات
موضوع: بیش از ۱۰۰ خاطره از مقاومت زنان و مردان ایرانی در دوران کشف حجاب رضاخانی
نویسنده: مصطفی فاروئی فیروزی
ناشر: انتشارات بوی شهر بهشت
تعداد صفحات: ۱۱۲
لینک خرید:

عنوان: مَردُمان قصّه کُنند!
قالب: رمان و داستان کوتاه
موضوع: هشتاد و یک قصه از قیام مسجد گوهرشاد

نویسنده: سعید تشکری
ناشر: به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی)  
تعداد صفحات: ۱۴۰
لینک خرید:

عنوان: قیام فیروزه ای
قالب:
موضوع: بازخوانی چرایی و چگونگی قیام مردم در مسجد گوهرشاد
نویسنده: جواد نوائیان رودسری
ناشر: انتشارات بوی شهر بهشت
تعداد صفحات:
لینک خرید:

عنوان: ضربه دوازدهم
قالب: داستان
موضوع: ترسیم چهل روایت از قیام مردم مشهد که متاثر از سیاست‌های ضدحجاب رضاخان 
نویسنده: محمدجواد میری
ناشر: بوی شهر بهشت
تعداد صفحات: ۶۰
لینک خرید:

عنوان: مجموعه مقالات همایش ملی قیام گوهرشاد
قالب: علمی-پژوهشی
موضوع: بیش از ۳۰ مقاله برگزیده جشنواره ملی گوهرشاد که در این اثر گردآوری شده
نویسنده: هادی وکیلی
ناشر: انتشارات بوی شهر بهشت
تعداد صفحات: ۴۰۰
لینک خرید:

عنوان: شخصیت‌شناسی قیام گوهرشاد
قالب: مستند
موضوع: معرفی و بررسی شخصیت‌های اصلی قیام گوهرشاد و شخصیت های سرکوب قیام
نویسنده: ایوب خرسندی
ناشر: انتشارات بوی شهر بهشت
تعداد صفحات: ۱۲۸
لینک خرید:

فهرست