مشاوره فردی

  • برگزاری جلسات آموزشی و مشـــاوره در زمیـنه هــای ازدواج، خانواده، تربیت فرزند، اختلالات روانشناختی، استرس و اضطراب، وسواس، مهارت‌های زناشویی و … برای ۱۸۰۰۰ نفر از تاریخ تأسیس تا پایان سال ۹۷.
فهرست