pajoo
tabli
amo
resa
majaz
kosar
hanei
mode
ghas
aramesh
kosar
به روایت آمار (تا پایان سال ۱۴۰۲)
۰
واحدها و مراکز وابسته
۰
آثار مکتوب
۰
محصولات غیرمکتوب
۰
تیراژ آثار و محصولات
۰
تولیدات هنری و رسانه‌ای
۰
جوایز و نشان‌ها
۰
خدمات آموزشی
۰
دانش آموختگان
۰
رویدادهای ویژه
۰
همکاری‌های سطح ملی
۰
تفاهم نامه های همکاری
عکس
فیـلم
افتخارات
نظرات مخاطبان

از مخاطبین شهر تهران
در دوره زمانی که همه فقط زیبا حرف می‌زنند و کمتر رفتار زیبا نشان می‌دهند…
در دوره ای که هر کس گویا به فکر گلیم خویش است آنهم چه گلیمی پاره پاره و چرکین…
در دوره ای که همه حرفی می‌زنیم که به چشم مخلوق بیاییم نه خالق…
در دوره ای که همه راحت طلب شدیم و فکر و اندیشه ای که بخواهد وجدانمان را تحریک کند برای کار و بیداری با دستهای لرزان به پستوهای نمور و تاریک ذهنمان می‌سپاریم تا با لالایی های خواب آور هر جرقه ای را در نطفه بخوابانیم…
خواستم و وظیفه ی خودم دانستم با لذتی که از خواندن کتاب (حجاب گرافی) بردم را به اساتید بزرگوار بروز دهم به عنوان یکی از خوانندگان این کتاب که فعلا دوبار آن را مطالعه کرده و هر بار لذتی بیش از پیش برده به دلایل مختلف.
اجرکم عندالله.

مهدیه پور جهانشاهی
تصور بنده از دوره بدین صورت بود که که اساتید برخی از روشها را به صورت مصداقی آموزش میدهند
ولی با توجه به آموزش های برگزار شده، مطالب به صورت کلیدی و کلی آموزش داده شد تا بتوان آن را در محیطها و مصادیق متفاوت پیاده نمود.

انگیزه سازی که از سوی جناب آقای وزیری در کارگاه اول صورت گرفت بسیار عالی بود مطرح کردن بحث ضرورت حجاب برای مسئولین شهر در ابتدای کارگاه هم بسیار عالی بود.
چه بسا کارگاه های با این عناوین و موضوعات مطرح شده باشند و کسی در جریان امر قرار نگیرد حضور مسئولین در این کارگاه پشتوانه بسیار خوبی برای مخاطبان در زمینه ی اجرا بود.

فهرست