برای برگزاری دیوار آزاد حتماً توجه داشته باشید که اگر در دوره های آموزشی دانشگاه عفاف (www.efafcollege.ir) شرکت کرده باشید و در سطح تکمیلی پذیرفته شده باشید باحتمال زیاد میتوانید دیوار آزاد را بخوبی اجرا نمایید. اگر برای اولین بار است که میخواهید اجرا کنید حتما فقط یک دیوار و یک سوال را انتخاب نمایید. درصورتیکه تجربه کافی و همچنین کارشناس به تعداد کافی دارید (بازای هر دیوار، حداقل ۳ نفر)، متناسب با ظرفیت تان، اقدام به برگزاری حداقل ۱ و حداکثر ۳ دیوار آزاد نمایید و سوالات آن را از بین سوالات منتخب زیر انتخاب نمایید.
تأکید میشود اگر دوره های آموزشی بالا را نگذرانده اید، #هرگز این کار را انجام ندهید.

توجه داشته باشید که دیوار آزاد در ساده ترین روش اجرا، میتواند روی یک بنر که بالای آن سوال نوشته شده و بقیه بنر اختصاص به نوشتن پاسخ دارد اجرا شود (فایلهای نمونه این روش را از اینجا دریافت نمایید) یا اگر دسترسی به تخته وایت برد دارید میتوان فقط سوال را بالای تخته نصب کرد و از فضای تخته برای نوشتن پاسخها استفاده نمود. (فایل نمونه این روش را از اینجا دریافت نمایید)

توصیه میشود حتما مطالب مرتبط با دیوار آزاد در نمایشگاه کتاب تهران را که در همین سایت منتشر شده است مطالعه نمایید.

  •   سوالات منتخب برای برگزاری دیوار آزاد در هفته حجاب ۱۴۰۲:

     ۱_ با وجود شعار آزادی در جهان چرا اینقدر به روش های مختلف با حجاب مبارزه میشود؟
     الف) چون حجاب، نماد و پرچم مسلمانی است.
     ب) چون حجاب، مانع پیشرفت زنان است.

          ۲- استفاده از پوشش های بدن نما، امنیت و آسیب پذیری زنان را افزایش میدهد یا       کاهش؟
         الف) افزایش، چون …
        ب) کاهش، چون …

         ۳- بنظر شما وضعیت رعایت عفاف و حجاب امروز در کشور ما چگونه است؟
         الف) وضعیت خوب نیست باید فرهنگ سازی شود.
        ب) رعایت حجاب در کشور بیش از اندازه است و باید کمتر از این باشد.

        ۴- معیارِ تدوین قوانین پوشش و عفاف در کشور ما چه باید باشد؟
        الف) احکام الهی و ضوابط اسلامی، چون …
       ب) هر کس به سلیقه خودش، هر جایی هر چه خواست بپوشد، چون …

فهرست