عرضه محصولات فرهنگی در کنار نمایشگاه

اهدای جوایز مربوط به مسابقات در مدرسه

برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در مدارس

حضور دانش آموزان برای استفاده از نمایشگاه

برگزاری مسابقه ویژه دانش آموزان مدرسه

برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در مدرسه

مسابقه اولیای دانش آموزان و کادر مدرسه

تبلیغات در محیط مدسه جهت اطلاع رسانی

ارائه و فروش محصولات فرهنگی در کنار نمایشگاه

حضور دانش آموزان جهت بازدید از نمایشگاه

یکی از مدارس میزبان جهت برگزاری نمایشگاه

 عرضه مکمل‌های حجاب در رنگ‌ها و مدل‌های مختلف

اختتامیه نمایشگاه اهدای جوایز به دانش آموزان

اعزام کارشناس جهت پاسخ به سوالات دانش آموزان

طراحی دکور و فضا سازی جهت جذابیت در محیط مدرسه

فهرست