برگزاری نمایشگاه

عناوین نمایشگاه
  • جواهرانه ؛ با موضوع عفاف و حجاب
  • زن، ستم تاریخی، ستم برابری؛ با موضوع مقایسه اندیشه غرب و اسلام در حوزه ارزش و کرامت زن
  • زمانی برای زن بودن؛ با موضوع معرفی دغدغه‌های الگوی زن انقلاب و دفاع مقدس
  • انقلاب غیرت؛ با موضوع مقایسه اندیشه پهلوی و اسلام در حوزه ارزش و کرامت زن
  • حیات طیبه؛ با موضوع سبک زندگی و ارتباط با تمدن سازی نوین اسلامی

برنامه‌ها:

  • برپایی نمایشگاه
  • تأمین کارشناس نمایشگاه
  • برگزاری مسابقه
  • برگزاری نمایشگاه از محصولات فرهنگی (شامل کتاب، رمان، فلش‌کارت، لوح فشرده و… بصورت منتخب)
  • برگزاری نمایشگاه از محصولات پوششی (شامل چادر، روسری، مقنعه، مکمل‌های پوشش و… بصورت منتخب)
فهرست