طرح دختران نجابت

برگزاری هفته حجاب در دبیرستان‌های دخترانه
معرفی طرح
 • طرح مقدماتی: با موضوع حجاب، حیا و جایگاه زن
 • طرح تکمیلی: با موضوع مدیریت و تقویت اراده، مهارت های زندگی، عشق و روابط دختر و پسر

در طرح «دختران نجابت» در تلاشیم تا به دور از شیوه های کلیشه ای مرسوم و بر اساس درک نیازهای دختران دانش آموز و واقعیات موجود جامعه، نگاه دختران دبیرستانی را به مقوله های پوشش، حیا، عفت، حریم روابط آزاد و… تغییر دهیم و غفلت های احتمالی را به بحث بگذاریم. معتقدیم اگر اجازه صحبت کردن به دانش آموز بدهیم و پای درددل آن ها در این حوزه بنشینیم و با روش های علمی ذهن او را از شبهات خالی کنیم، پاسخ هایی مستدل و متناسب با مسائل روز برای سؤالاتشان داشته باشیم، پذیرش از طرف دانش آموزان به مراتب بهتر خواهد بود.حضور مجدد و برنامه های مستمر در مدارس و تداوم ارتباط با دانش آموزان کمک شایانی خواهد کرد تا مباحث مطرح شده، در دانش آموزان تثبیت شده و ان شاءالله منجر به رفتار گردد؛رفتاری نشأت گرفته از تفکر و تعقل و نه احساسی و زودگذر.

برنامه‌ها
سابقه اجرایی
 • تاکنون ۹۴۳ مورد طرح دختران نجابت در استان‌های تهران، البرز، گیلان، کرمانشاه و فارس برگزار شده است.
 • سال تحصیلی ۹۰_۱۳۸۹:   تهران: ۴۸ مدرسه و ۱۱۶۵۰ دانش آموز   کرج : ۲۳ مدرسه و ۷۴۳ دانش آموز
 • سال تحصیلی۹۱_۱۳۹۰:    تهران: ۸۱ مدرسه و ۲۱۶۳۵ دانش آموز
 • سال تحصیلی ۹۲_۱۳۹۱:   تهران: ۱۶۸ مدرسه و ۲۹۶۵۰ دانش آموز  کرج: ۱ مدرسه و ۳۰۰ دانش آموز
 • سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲:  تهران :  ۲۰۳ مدرسه و ۵۲۱۶۵ دانش آموز
 • سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳:  تهران : ۴۷ مدرسه و ۱۳۲۸۰ دانش آموز   کرج: ۱ مدرسه و ۲۶۰ دانش آموز  نظرآباد: ۱۳مدرسه و ۲۶۴۴ دانش آموز   امیدیه: ۵ مدرسه و ۱۵۰۰ دانش آموز
 • سال تحصیلی ۹۵_۱۳۹۴:  تهران: ۳۷ مدرسه و ۷۷۵۰ دانش آموز     کرج: ۱۵ مدرسه و ۳۵۶۵ دانش آموز اشتهارد: ۵مدرسه و ۱۰۹۰ دانش آموز
 • سال تحصیلی ۹۶_۱۳۹۵ :  تهران: ۱۲ مدرسه و ۲۹۱۰ دانش آموز +۱۰ حضور مجدد اول کرج: ۲۵ مدرسه و ۵۲۵۰ دانش آموز رشت: ۲۴ مدرسه و ۱۱۰۰ دانش آموز  کرمانشاه: ۷ مدرسه و ۱۴۷۰ دانش آموز شهریار: ۱۰ مدرسه و ۲۱۰۰ دانش آموز
 • سال تحصیلی ۹۷_۱۳۹۶:  تهران: ۵۰ مدرسه و ۹۶۰۴ دانش آموز+ ۲۷ حضور مجدد اول- ۳ حضور مجدد دوم کرج: ۳۰ مدرسه و ۷۲۳۰ دانش آموز+ ۶ حضور مجدد اول رشت: ۱۵ مدرسه و ۳۶۰۰دانش آموز+ ۱۳ حضور مجدد اول- ۹ حضور مجدد دوم کرمانشاه: ۱۱ مدرسه و ۲۶۵۰ دانش آموز + ۸ حضور مجدد اول شیراز: ۱۱مدرسه و ۲۵۵۰ دانش آموز
 • سال تحصیلی ۹۸_۱۳۹۷:  تهران: ۲۱ مدرسه و ۶۳۰۰ دانش آموز کرج: ۴ مدرسه و ۱۷۷۰ دانش آموز
فهرست