بسته نمایشگاه هفته عفاف و حجاب

این بسته نمایشگاهی شامل کتاب های منتخب و مخاطب محور در حوزه حجاب و سبک زندگی عفیفانه میباشد.
اگر میخواهید نمایشگاه کوچکی برپا کنید در وهله اول، همین بسته کافی است ولی اگر مخاطب بیشتری دارید میتوانید تعداد بسته های بیشتری سفارش دهید.

فهرست