کارگاههای ۲۱ تیر:
١_ کارگاه “انقلاب غیرت” با موضوع روایت قیام خونین و مظلومانه گوهرشاد و بررسی سیاست ها و اقدامات پهلوی در موضوع حیازدایی و دین ستیزی
٢_ کارگاه “ایرانی الاصل” با موضوع بررسی جایگاه و دستاوردهای زنان در دوران پهلوی و مقایسه با جمهوری اسلامی

نکات:
۱) هر دو کارگاه میبایست بصورت همزمان و پشت سر هم و برای مخاطبان یکسان برگزار گردد. بعبارت دیگر امکان برگزاری کارگاهها بصورت تکی وجود ندارد.(بمنظور تاثیرگذاری بر مخاطب)
۲) کارگاهها بصورت یک نیم روز و بمدت ۴ ساعت برگزار می گردد.
۳) در صورت تشخیص و امکان موسسه، عرضه کتب و محصولات منتخب و مرتبط میبایست توسط میزبان فراهم گردد.
۴) هزینه برگزاری کارگاهها، در مجموع ۸۰۰ هزار تومان است.

۵) تامین وسیله ایاب و ذهاب اساتید و انتقال محصولات بعهده میزبان میباشد.
۶) قبل از هرگونه برنامه ریزی، ابتدا از امکان برگزاری و حضور اساتید در زمان پیشنهادی تان مطمئن شوید.
۷) بدلیل مشکلات پیش آمده در تجربیات قبلی، قطعی شدن هماهنگی ها برای برگزاری کارگاه، منوط به واریز وجه و تایید واحد مالی است.

فهرست