برای سخنرانی در محل کار یا مسجد و هیئت یا نماز جمعه و یا حتی توضیح و تبیین زمینه ها و ابعاد حماسه خونین مسجد گوهرشاد در جوار حرم امن رضوی در جمع فامیل خصوصا برای دخترها و پسرهای نوجوان و جوان، محتواهای خلاصه ولی کامل زیر را به شما پیشنهاد میدهیم:

فهرست