تولیدات تصویری

فصل شکوفایی
موضوع: جایگاه زنان در پهلوی و انقلاب اسلامی
سال تولید: ۱۳۹۵
تکنیک اثر: کلیپ تصویری
کارگردان: زهرا پهلوانی
زمان اثر: ۸:۲۲ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب
نویسنده: فاطمه مهرابی

ما طلبکاریم
موضوع: جایگاه زنان در اسلام و غرب
سال تولید: ۱۳۹۴
تکنیک اثر: کلیپ تصویری
کارگردان: زهرا پهلوانی
زمان اثر: ۷:۲۶ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب
نویسنده: فاطمه مهرابی

امام عشق
موضوع: عفاف و حجاب و محرم
سال تولید: ۱۳۹۳
تکنیک اثر: کلیپ تصویری
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۳:۰۶ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب
نویسنده: فاطمه مهرابی

زمانی برای زن بودن
موضوع: نقش زنان در دفاع مقدس
سال تولید: ۱۳۹۳
تکنیک اثر: کلیپ تصویری
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۳:۰۹ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب

سبک زندگی تمدن ساز ۱
موضوع: جایگاه سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی
سال تولید: ۱۳۹۲
تکنیک اثر: کلیپ تصویری
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۵:۲۷ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب

سبک زندگی تمدن ساز ۲
موضوع: جایگاه سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی
سال تولید: ۱۳۹۲
تکنیک اثر: کلیپ تصویری
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۳:۰۲ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب

به این عکسها خیره شو
موضوع: تهاجم فرهنگی در موضوع زنان
سال تولید: ۱۳۹۲
تکنیک اثر: نماهنگ
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۵:۰۵ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب
نویسنده

قانون سوم نیوتن
موضوع: روابط دختر و پسر
سال تولید: ۱۳۹۱
تکنیک اثر: انیمیشن کات اوت
کارگردان: رسول آذرگون
زمان اثر: ۲:۵۷ دقیقه
عرضه شده در: اینترنت، به صورت رایگان
نویسنده: فاطمه مهرابی

برده داری مدرن
موضوع: جایگاه زن در غرب
سال تولید: ۱۳۹۱
تکنیک اثر: کلیپ تصویری
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۸:۰۹ دقیقه
عرضه شده در: شبکه مربیان عفاف و حجاب
نویسنده

فهرست