تولیدات صوتی

برترین دختر همیشه (مجموعه ۳ قسمتی)
موضوع: حضرت معصومه (س) و روز دختر
سال تولید: ۱۳۹۲
تکنیک اثر: مجله صوتی
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۲۶ دقیقه
عرضه شده در: سایت www.reihane.ir بصورت رایگان

حماسه عاطفه ها (مجموعه ۲ قسمتی)
موضوع: نقش زنان در دفاع مقدس
سال تولید: ۱۳۹۲
تکنیک اثر: مجله صوتی
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۱۰:۲۱ دقیقه
عرضه شده در: سایت www.reihane.ir بصورت رایگان

زنان قبیله عشق (مجموعه ۱۰ قسمتی)
موضوع: نقش زنان در قیام عاشورا
سال تولید: ۱۳۹۲
تکنیک اثر: مجله صوتی
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۱۶۰ دقیقه
عرضه شده در: سایت www.reihane.ir بصورت رایگان

مثل دو تا رفیق
موضوع: مهریه
سال تولید: ۱۳۹۱
تکنیک اثر: مجله صوتی
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۸:۳۱ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

حضور اجتماعی
موضوع: حضور اجتماعی زن ایرانی در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۱
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۳:۰۹ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

الگوی فاطمی
موضوع: الگوی زنان در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۱
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۲:۱۳ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

برای عزت و پیشرفت
موضوع: فواید حجاب و عفاف در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۱
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۲:۱۳ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

وقار و متانت
موضوع: فواید حجاب و عفاف در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۱
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۲:۰۹ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

نقش بانوان
موضوع: نقش بانوان در جامعه در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۰
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۵:۵۴ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

بزرگترین اهانت به زن
موضوع: زن در غرب در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۰
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۴:۳۶ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

ازدواج و زوائد آن
موضوع: بررسی زوائد ازدواج در کشور در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۰
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۵:۲۸ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

خانواده سالم
موضوع: خانواده در کلام رهبر حکیم انقلاب
سال تولید: ۱۳۹۰
تکنیک اثر: پادکست
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۳:۱۸ دقیقه
عرضه شده در: بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

نمونه کامل زن (مجموعه۲ قسمتی)
موضوع: حضرت زینب (س)
سال تولید: ۱۳۸۷
تکنیک اثر: مجله صوتی
کارگردان: سعید رفیعی
زمان اثر: ۱۳ دقیقه
عرضه شده در:  بسته صوتی_تصویری گل همیشه بهار

فهرست