(هنرهای تجسمی) اینفوگرافیک

تکنیک/قالب اثر: اینفوگرافی     نام مجموعه اثر: جواهرانه 
تعداد پوستر: ۴۶ عدد                نام هنرمند:مهدی شاهوردی
موضوع: عفاف و حجاب از ۳ منظر “سیر تحول و تطور تاریخی پوشش و عفاف در جهان و ایران“، “حجاب و عفاف در ادیان“، “پوشش و عفاف در علوم و اندیشه ها“
سال تولید: ۱۳۹۶                                                                                   خرید اثر

تکنیک اثر: اینفوگرافی       نام مجموعه اثر: مجموعه سبک زندگی
تعداد پوستر: ۸ عدد          نام هنرمند: مهدی شاهوردی      موضوع: سبک زندگی تمدن ساز     سال تولید: ۱۳۹۲               خرید اثر

فهرست