(هنرهای تجسمی) بیلبورد شهری

تکنیک/قالب اثر: بیلبورد شهری
نام مجموعه اثر : حجاب   تعداد پوستر: ۳ عدد    نام هنرمند: دانیال فرخ
موضوع: نقش حجاب و عفاف در تحکیم بنیان خانواده و امنیت اجتماعی
سال تولید: ۱۳۹۸

تکنیک/قالب اثر: بیلبورد شهری/پوستر
نام مجموعه اثر: قیام گوهرشاد   تعداد پوستر: ۲ عدد    نام هنرمند: دانیال فرخ
موضوع: گرامیداشت قیام خونین مسجد گوهرشاد
سال تولید: ۱۳۹۸

تکنیک/قالب اثر: بیلبورد شهری/پوستر
نام مجموعه اثر: میراث غیرت حسین (ع)    تعداد پوستر: ۵ عدد     نام هنرمند: دانیال فرخ
موضوع: حجاب و ایام محرم                       سال تولید: ۱۳۹۷

تکنیک/قالب اثر: بیلبورد شهری/پوستر
نام مجموعه اثر: ایستاده ایم مثل گوهرشاد      تعداد پوستر: ۸ عدد
نام هنرمند: محمد مهرابی      موضوع: گرامیداشت شهدای مسجد گوهرشاد
سال تولید: ۱۳۹۷

تکنیک/قالب اثر: بیلبورد شهری/پوستر
نام مجموعه اثر: ایستاده ایم مثل گوهرشاد      تعداد پوستر: ۷ عدد
نام هنرمند: مهدی شاهوردی      موضوع: گرامیداشت شهدای مسجد گوهرشاد
سال تولید: ۱۳۹۷
توضیحات: در زمینه پوسترها از تصویرسازی های هنرمندان دیگر استفاده شده است.

فهرست