هنرهای نمایشی

تکنیک/قالب:
نمایش پرفورمنس
(مردان و زنان
نقره ای)

نام اثر:
حادثه بزرگ

کارگردان:
ابوالفضل همراه

موضوع:
بازخوانی کشتار خونین مسجد
گوهرشاد

اجرا شده در:
۱۰ نقطه شهر تهران

تعداد اجرا:
۷۰ اجرا – ۸۰۰ هزار بازید کننده

سال تولید:
۱۳۹۷

تکنیک/قالب:
تئاتر

نام اثر:
یکی از آن هزاران

کارگردان:
کوروش زارعی

نویسنده:
سیروس همتی

موضوع:
ازدواج و همسرداری

اجرا شده در:
بخش خانواده هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

تعداد اجرا:
۱۳ اجرا – ۶۰۰ نفر تماشاچی

سال تولید:
۱۳۸۹

تکنیک/قالب:
تئاتر

نام اثر:
فال

کارگردان:
کوروش زارعی

نویسنده:
سیروس همتی

موضوع:
تربيت فرزند و اشتغال زنان

اجرا شده در:
بخش خانواده هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

تعداد اجرا:
۱۳ اجرا – ۶۰۰ نفر تماشاچی

سال تولید:
۱۳۸۹

فهرست