لوح تقدیر از دفتر شورای اسلامی رشت

نهاد کتابخانه‌های عمومی

دریافت لوح تقدیر فصل رویش

دریافت تندیس فصل رویش

کسب رتبه برتر بخش موسسات فرهنگی استان البرز در اولین جشنواره عفاف و حجاب

کسب رتبه دوم بخش ناشران اولین جشنواره حجاب و عفاف 

دریافت لوح تقدیر از وزارت ارشاد؛ کارگروه ساماندهی مد و لباس به عنوان برگزیده بخش عفاف و حجاب

دریافت لوح سپاس از جشنواره
شهید اندرزگو

تندیس از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به‌عنوان موسسه فعال در جشنواره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسات فرهنگی استان البرز

کسب مقام اول موسسه خیبر در کمیته محصولات فرهنگی و دریافت لوح سپاس و تندیس از رصدنمای عین

کسب مقام سوم کتاب حریم ریحانه در کمیته کتاب و دریافت لوح سپاس

کسب مقام دوم حریم ریحانه۲ در کمیته محصولات فرهنگی و دریافت لوح سپاس و تندیس از رصدنمای عین

لوح سپاس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس ایده پردازی و اجرای بخش قرآن باوران فاطمی بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن

لوح سپاس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس ایده پردازی و اجرای بخش سبک زندگی تمدن‌ساز بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن-۱۳۹۲

لوح تقدیر برای مؤلف برتر
در استان البرز

لوح سپاس از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به عنوان موسسه فعال در جشنواره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موسسات فرهنگی استان البرز

دریافت لوح سپاس و تندیس بلورین از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ششمین جشنواره رسانه های دیجیتال-۱۳۹۱

دریافت لوح سپاس و تندیس
در مراسم تجلیل از طلایه‌داران عفاف – اصفهان ۱۳۹۱

دریافت لوح سپاس و تندیس
از جشنواره اتفاق۲ – اسفند ۱۳۹۱

لوح تقدیر بهترین پایگاه اینترنتی
عفاف و حجاب

لوح تقدیر جشنواره زوج خوشبخت
ایرانی – سازمان ملی جوانان استان تهران – آذر ۸۸

لوح سپاس از مشاور رئیس جمهور
و رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری سرکار خانم دکتر طیب زاده – خرداد۸۸

لوح سپاس و تندیس از همایش
بین المللی طلایه داران عفاف و حجاب – بهمن۱۳۹۰

لوح سپاس از وزیر فرهنگ و ارشاد به پاس ایده پردازی و اجرای بخش زن قرآنی و زندگی قرآنی در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم- ۱۳۹۱

لوح سپاس و تندیس به خاطر رتبه دوم در بخش وب سایت در دومین جشنواره تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب (نور)-آذر۱۳۹۰

لوح سپاس و تندیس به‌خاطر شایسته تقدیر در بخش پویانمایی در دومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای عفاف و حجاب(نور)-آذر۹۰

لوح سپاس از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به پاس تلاش در فرهنگ وهنر برای پیشبرد اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد-آبان۱۳۹۰

لوح سپاس از مسئول بسیج جامعه زنان به خاطر فعالیت در حوزه عفاف وحجاب در نخستین همایش طلایه داران عفاف و حجاب

لوح سپاس مدیر مسئول موسسه از رئیس محترم جمهور، به عنوان زن سرافراز ایران اسلامی –خرداد ۱۳۸۹

لوح سپاس مدیر مسئول موسسه  از رئیس جمهور محترم، کسب عنوان بانوی برگزیده سال۱۳۸۹

لوح سپاس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس ایده پردازی و اجرای بخش عفاف و حجاب هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم-۱۳۸۹

لوح سپاس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس ایده پردازی و اجرای بخش خانواده هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم-۱۳۸۹

لوح سپاس و تندیس تقدیر از تشکلهای برتر استان تهران از نخستین جشنواره اتفاق-سازمان ملی جوانان استان تهران – ۱۳۸۷

مقام دوم در بخش مالتی مدیا در نخستین جشنواره تولیدات رسانه ای عفاف و حجاب –آبان۱۳۸۷

لوح سپاس مدیرمسئول موسسه از مشاور رئیس سازمان و مدیرکل حوزه ریاست – تحقیق و پژوهش کتاب ارزشمند حریم ریحانه _ آبان۱۳۸۸

لوح سپاس از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس ایده پردازی و اجرای بخش خانواده هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم _ شهریور۱۳۸۸

لوح سپاس از  وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پاس ایده پردازی و اجرای بخش عفاف و حجاب پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم_شهریور ۱۳۸۶

لوح سپاس و تندیس تقدیر از تشکلهای برتر استان تهران از نخستین جشنواره اتفاق – سازمان ملی جوانان استان تهران – ۱۳۸۷

فهرست